Truyền hình Internet là phương thức truyền hình qua mạng internet cáp quang (FTTH), sóng internet không dây (Wifi), Sóng điện thoại (mạng 3G hoặc 4G).

GÓI COMBO CÁP QUANG
GÓI CƯỚC TỐC ĐỘ GIÁ CƯỚC/THÁNG
Combo1  ( Net 1+ Flexi) 30Mbps + 160 Kênh 215,000
Combo2  ( Net 2+ Flexi) 40Mbps + 160 Kênh 230,000
Combo3  ( Net 3+ Flexi) 55Mbps + 160 Kênh 250,000
Combo4  ( Net 4+ Flexi) 70Mbps + 160 Kênh 290.000
Combo5  ( Net 5+ Flexi) 150Mbps + 160 Kênh 400000/Miễn phí sử dụng 2 tivi
Khách hàng đóng cước 06 tháng cước – Tặng thêm 1 tháng cước

Khách hàng đóng cước 12 tháng cước – Tặng thêm 2 tháng cước

Khách hàng đóng cước 18 tháng cước – Tặng thêm 3 tháng cước

Miễn phí lắp đặt,  miễn phí hòa mạng

Trang bị modem 4 cổng, đầu thu Truyền hình KTS